تابلو های رنگ روغن

که از آثار هنرمندان صاحب نام اروپایی و آمریکایی کپی کرده ام

وآماده فروش هستند

These are a number of our Oil Paintings I made copy from the works of American and European famous artists

For sale 

نقاشی رنگ روغن                          Oil on Canvas
عشق بازی زیر باران      Love under the rain
 price : 700                                                              100x70


نقاشی رنگ روغن            Oil on Canvas

بدون عنوان     Untitled
price:550                                                    50x70


نقاشی رنگ روغن     Oil on Canvas
ساقی                  Butler
 price:500                                          100x70 


 
نقاشی رنگ روغن                                                Oil on Canvas
منظره                                                      Landscape
 price:350                                                                       60x80

نقاشی رنگ روغن                                   Oil on Canvas
پلنگ بی آزار                                 Leopard inoffensive 
 price:600                                                                               45x60

نقاشی رنگ روغن                          Oil on Canvas
ناز                                                       Affectation
price:450                                                                     60x90نقاشی رنگ روغن                                         Oil on Canvas
بدون عنوان                           Untitled
 price:550                                                                                       50x55

نقاشی رنگ روغن              Oil on Canvas
منتظر                                   Waiting
price:200                                                    50x70


نقاشی رنگ روغن                                  Oil on Canvas
صبح است                                               Morning
 price:650                                                                             100x70
 
 
 
نقاشی رنگ روغن                             Oil on Canvas
نامه عاشقانه                                        A letter from Beloved
  price:560                                                                       60x80
 
 
همچنین تعدادی تابلو نقاشی و خوشنویسی اصل(اریجینال) نیز آماده فروش است که بدلیل امکان کپی شدن در وبلاگ گذاشته نشده
جهت سفارش با  azarbeyg@yahoo.com تماس بگیرید
 
 
 
Some original Painting and Calligraphy  are also ready to sell
because of the possibility of copying are hiden in blog
To order contact with
 azarbeyg@yahoo.com
 
خسرو و نرگس | لینک ثابت |
 
Free counter and web stats To see our other site go to www.azarbiyg.blogfa.com